izwbit

Edukacja L-3 

Zagadnienia specjalizacyjne i uzupełniajace dla specjalności TOB Więcej

Nauka L-3 

Co roku odbywa się cykliczna konferencja „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych”  Więcej

Projekty L-3 

Kurs intensywny (IP - Intensive Programme) programu Erasmus to krótki cykl zajęć dydaktycznych  Więcej

Dyżury 

Pracownicy L-31
Pracownicy L-32 (stacjonarne)
Pracownicy L-32 (niestacjonarne)
Ostatnie miejsca na VI edycję Studiów Podyplomowych "Koordynator Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Budownictwie" - Początek studiów 28 października 2017, zjazdy z rocznikami nieparzystymi. Więcej
dr inż. Wojciech Drozd
Rozpoczęta rekrutacja na V edycję studiów „Procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych” (rok akademicki 2017/2018) Więcej
dr inż. Agnieszka Leśniak
Rekrutacja na V edycję studiów PKPRB
(rok akademicki 2016/2017)
ROZPOCZĘTA
Więcej

dr inż. Michał Juszczyk
"Zakończona rekrutacja na VI edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie Kosztami Przedsięwzięcia Budowlanego ” Więcej
dr inż. Renata Kozik
 
"Rozpoczęta rekrutacja na szkolenie „Zarządzanie Przedsiębiorstwem Budowlanym ” Więcej
dr hab inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
Gwarantujemy profesjonalne zajęcia dydaktyczne, wykłady, ćwiczenia i laboratoria w oparciu
o najlepsze dostępne oprogramowanie Zuzia, Norma Pro, Planista, Primavera, MS Project.

mgr inż. Marcin Kowalik
"Miejski transport zbiorowy - zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie
i informatyczne wspomaganie" od października 2013 roku. Chętnych już teraz prosimy o kontakt. Więcej
mgr inż. Danuta Schwertner
Zakład L-32

Proponowane tematy prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych I i II stopnia

I - II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

dr hab. inż. Lidia Żakowska
 • Analizy uwarunkowań zrównoważenia transportu drogowego w obszarach metropolii na bazie interdyscyplinarnych studiów percepcji, wizualizacji, równości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa (3 tematy dla 3 różnych osób)
 • Analizy uwarunkowań zrównoważenia transportu drogowego w obszarach miast na bazie interdyscyplinarnych studiów wizualizacji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa. (3 tematy dla 3 różnych osób)
 • Analizy  bezpieczeństwa transportu drogowego w wybranych dużych i mniejszych miastach i regionach na bazie interdyscyplinarnych studiów percepcji i wizualizacji. (3 tematy dla 3 różnych osób)
 • Instrumenty dostępności dla planowania przestrzennego i ich zastosowania.
 • Analizy bezpieczeństwa użytkowników Transportu drogowego  w starzejącym się społeczeństwie. (2 tematy dla 2 różnych osób)
 • Analizy Równości w Transporcie; ocena kryteriów w planowaniu przestrzennym i w transporcie publicznym. (2 tematy dla 2 różnych osób)
dr inż. Zofia Bryniarska
 • Analiza poziomu informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej
 • Analiza czynników wpływających na postrzeganie dostępności przystanków w komunikacji miejskiej
 • Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców w regionalnych przewozach pasażerów
 • Analiza wielkości i dynamiki przewozów w wybranym przedsiębiorstwie
 • Analiza porównawcza wskaźnika punktualności w Krakowie
 • Analiza porównawcza wskaźnika regularności w Krakowie
 • Analiza porównawcza wskaźnika komfortu w Krakowie
 • Badanie weekendowych zachowań komunikacyjnych mieszkańców wybranego miasta
 • Analiza obsługi publicznego transportu pasażerskiego w strefie podmiejskiej dużych miast
 • Analiza obsługi publicznego transportu pasażerskiego w wybranym regionie
 • Analiza zachowań komunikacyjnych pasażerów w podróżach regionalnych
 • Analiza jakości regionalnych przewozów pasażerskich
 • Analiza preferencji wyboru środka transportu w podróżach regionalnych
 • Analiza wskaźników punktualności komunikacji autobusowej lub tramwajowej w wybranych miastach (Kraków, Łódź, Piotrków Trybunalski)
 • Analiza wskaźników regularności komunikacji autobusowej lub tramwajowej w wybranych miastach (Kraków, Łódź, Piotrków Trybunalski)
 • Analiza wskaźników komfortu komunikacji autobusowej lub tramwajowej w wybranych miastach (Kraków, Łódź),
 • Analiza punktualności kursowania pojazdów komunikacji zbiorowej w wybranych miastach (Krakowie, Tarnowie, Lublinie, Katowicach)
 • Analiza przewozów ponadgabarytowych w wybranej firmie
 • Analiza przewozów materiałów niebezpiecznych w wybranej firmie
 • Analiza przewozów materiałów szybkopsujących się w wybranej firmie
 • Analiza wykorzystania taboru w wybranej firmie
dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK
 • Analiza udziału transportu kolejowego w obsłudze wybranego miasta
 • Analiza i ocena systemu transportowego wybranego miasta na podstawie ocen mieszkańców (2 tematy dla różnych osób).
 • Analiza przewozów w miejskim transporcie zbiorowym dla wybranego obszaru miasta (2 tematy dla różnych osób).
 • Analiza jakości przewozów w miejskim transporcie zbiorowym w wybranym mieście (2 tematy dla różnych osób)
 • Analiza preferencji mieszkańców wybranego miasta w zakresie realizacji przewozów transportem zbiorowym (3 tematy dla różnych osób)
 • Problemy ruchu rowerowego w wybranym mieście (2 tematy dla różnych osób)
 • Analiza i ocena realizacji polityki transportowej w wybranym mieście (2 tematy dla różnych osób)
 • Analiza priorytetów dla transportu zbiorowego w wybranym mieście (2 tematy dla różnych osób)
 • Analiza ruchu drogowego na wydzielonych pasach autobusowych w wybranym mieście (2 tematy dla różnych osób)
 • Analiza funkcjonowania węzłów przesiadkowych w transporcie pasażerskim w wybranym mieście (2 tematy dla różnych osób)
 • Analiza i ocena systemu transportu zbiorowego w wybranym regionie (2 tematy dla różnych osób)

I stopnia - stacjonarne

dr inż. Andrzej Chyba
 • Rozwój mechanizacji i automatyzacji operacji technologicznych w transporcie kolejowym – 1 osoba
 • Koncepcja systemu informatycznego wspierającego dyspozytora w wybranej firmie transportowej – 1 osoba (może być kilka prac)
 • Analiza procesu kierowania pracą wybranego obiektu transportowego – 1 osoba
 • Rynek usług logistycznych w wybranym obszarze kraju – 1 osoba  (może być kilka prac)
 • Analiza przewozu ładunków na terenie wybranego miasta – 1 osoba  (może być kilka prac)
 • Analiza obsługi transportowej wybranego miasta, osiedla, gminy lub powiatu w zakresie przewozów pasażerskich - 1-2 osoby (może być kilka prac)
 • Analiza obsługi logistycznej wybranego przedsiębiorstwa – 1 osoba (może być kilka prac dla różnych zakładów)
 • Analiza funkcjonowania dworców pasażerskich w wybranym mieście – 1 osoba (może być kilka prac)
 • Analiza procesów informacyjno-decyzyjnych w wybranej firmie transportowej, spedycyjnej lub logistycznej - 1 osoba (może być kilka prac dla różnych firm)
 • Analiza potoków pasażerskich obciążających dworzec Kraków Główny Osobowy – 1 osoba
 • Analiza obsługi transportowej MPL Kraków Balice - 1 osoba
 • Rozwój transportu intermodalnego w Polsce - 1 osoba
 • Rozwój parków logistycznych w Polsce – 1 osoba

II stopnia - stacjonarne

dr inż. Andrzej Chyba
 • Rozwój mechanizacji i automatyzacji operacji technologicznych w obiektach transportowych – 1 osoba
 • Analiza funkcjonowania większego dworca pasażerskiego    – 1 osoba (może być kilka prac dla różnych zakładów)
 • Analiza procesu kierowania pracą wybranego obiektu transportowego – 1 osoba
 • Rozwój centrów logistycznych w Europie – 1 osoba
 • Analiza rynku usług logistycznych w wybranym województwie – 1 osoba  (może być kilka prac)
 • Analiza funkcjonowania terminalu w firmie spedycyjnej lub logistycznej – 1 osoba
 • Analiza kształcenia logistycznego w Polsce – 1 osoba
 • Analiza funkcjonowania systemu logistycznego w wybranym przedsiębiorstwie – 1 osoba (może być kilka prac dla różnych zakładów)
 • Analiza procesów informacyjno-decyzyjnych w wybranej firmie transportowej, spedycyjnej lub logistycznej - 1 osoba (może być kilka prac dla różnych firm)
 • Analiza przewozu towarów na terenie wybranego miasta – 1 osoba  (może być kilka prac)
 • Analiza funkcjonowania transportu zbiorowego w wybranym mieście lub powiecie - 1-2 osoby (może być kilka prac)
 • Obsługa logistyczna handlu elektronicznego – 1 osoba
 • Rozwój systemu kodów kreskowych GS1 - 1 osoba

I stopnia - niestacjonarne

dr inż. Andrzej Chyba
 • Koncepcja systemu informatycznego wspierającego dyspozytora w firmie transportowej – 1 osoba (może być kilka prac)
 • Analiza pracy kas biletowych na wybranej stacji – 1 osoba
 • Analiza procesu kierowania pracą wybranego obiektu transportowego – 1 osoba
 • Analiza strumienia zgłoszeń pociągów na wybrane stacje kolejowe – 1 osoba
 • Analiza czasu pracy kierowców i wykorzystania pojazdów w wybranym przedsiębiorstwie – 1 osoba (może być kilka  prac)
 • Analiza obsługi transportowej wybranego miasta, osiedla, gminy lub powiatu w zakresie przewozów pasażerskich - 1-2 osoby (może być kilka prac)
 • Analiza funkcjonowania magazynu w wybranym przedsiębiorstwie – 1 osoba (może być kilka prac dla różnych zakładów)
 • Analiza systemu logistycznego w wybranym przedsiębiorstwie – 1 osoba (może być kilka prac dla różnych zakładów)
 • Analiza procesów technologicznych w wybranej firmie transportowej, spedycyjnej lub logistycznej - 1 osoba (może być kilka prac dla różnych firm)
 • Analiza przyczyn zakłóceń ruchowych w wybranym obiekcie kolejowym i ich wpływu na prowadzenie ruchu – 1 osoba
 • Analiza potoków pasażerskich obciążających dworzec Kraków Główny Osobowy – 1 osoba
 • Analiza powiązań informacyjnych wybranej bocznicy kolejowej z PKP – 1 osoba

 

I i II stopnia stacjonarne i studia I stopnia niestacjonarne

dr inż. Waldemar Parkitny
 • Koleje linowe w Polsce
 • Standardy obsługi klientów instytucjonalnych przedsiębiorstwa transportowego Polskie Linie Lotnicze LOT
 • Koncepcja organizacji pracy firmy logistycznej zajmującej się dostawą żywności z restauracji orientalnych działającej na terenie wybranego miasta lub rejonu (możliwe kilka tematów)
 • Koncepcja organizacji pracy firmy logistycznej zajmującej się dostawą pizzy działającej na terenie wybranego miasta lub rejonu (możliwe kilka tematów)
 • Analiza strategii marketingowej wybranej firmy transportowej lub spedycyjnej (możliwe kilka tematów)
 • Analiza strategii marketingowej firmy PKP Przewozy Regionalne w zakresie przewozów pasażerskich.
 • Analiza strategii reklamowych firm spedycyjnych
 • Analiza strategii reklamowych firm transportowych zajmujących się przewozami pasażerskimi
 • Analiza strategii reklamowych firm transportowych zajmujących się przewozami towarów
  Strategie marketingowe przewoźników morskich
 • Strategie marketingowe tanich przewoźników lotniczych
  Analiza strategii marketingowej wybranej firmy dystrybucyjnej
 • Strategie marketingowe morskich przewoźników promowych
 • Czynniki wpływające na jakość w kolejowych przewozach pasażerskich
 • Analiza jakości kolejowych przewozów towarowych
  Przewodnik po firmach kolejowych działających w Polsce
 • Logistyka organizacji koncertów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Funkcjonowanie przewoźników lotniczych w wybranym kraju (możliwość opracowania tematu przez kilka osób)
 • Rynek przewozów taksówkowych na przykładzie wybranego miasta (możliwość opracowania tematu przez kilka osób)
 • Logistyka działań związanych z przygotowaniem Światowych Dni Młodzieży w Polsce
 • Funkcjonowanie przewoźników kolejowych w wybranym kraju (możliwość opracowania tematu przez kilka osób)
 • Jakość kolejowych przewozów towarowych
 • Czynniki wpływające na jakość w kolejowych przewozach pasażerskich
 • Analiza zarządzania flotą pojazdów w wybranej firmie
 • Analiza procesów dystrybucyjnych wybranej firmy
  Analiza gospodarki magazynowej i planowania dostaw w wybranej firmie
 • Możliwości i bariery funkcjonowania mikro i małych firm transportowych w wybranym województwie
 • Obsługa logistyczna tras koncertowych „Lata z radiem”
 • Systemy dystrybucji biletów komunikacji pasażerskiej
 • Analiza taboru kolejowego wykorzystywanego w Polsce
 • Nowe tendencje w projektowaniu tramwajów i trolejbusów
 • Nowe tendencje w projektowaniu autobusów
 • Nowe tendencje w projektowaniu taboru kolejowego
 • Nowe tendencje w projektowaniu taboru lotniczego
 • Nowe tendencje w projektowaniu i rewitalizacji dworców i przystanków kolejowych
 • Transportowe portale społecznościowe
dr inż. Dariusz Grzesica

Przykładowe tematy z zakresu transportu:

 • Ocena funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa transportowego
 • Analiza procesów transportowo-przeładunkowych w przedsiębiorstwie
 • Analiza przewozu towarów w danym przedsiębiorstwie

Przykładowe tematy z zakresu spedycji:

 • Organizacja transportu ładunków specjalnych w danym przedsiębiorstwie
 • Organizacja transportu przesyłek kurierskich na wybranym obszarze
 • Wyznaczanie trasy przemieszczania środka transportu na podstawie wybranych modeli
 • Analiza pracy spedytora w przedsiębiorstwie spedycyjnym

Przykładowe tematy z zakresu logistyki zaopatrzenia

 • Analiza logistyki zaopatrzenia w danym przedsiębiorstwie
 • Analiza dostawców jako element logistyki zaopatrzenia
 • Optymalizacja wielkości zamówienia w przedsiębiorstwie

Przykładowe tematy z zakresu logistyki produkcji

 • Optymalizacja czasu przepływu materiału w przedsiębiorstwie
 • Analiza funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie
 • Analiza przepływów materiałowych w przedsiębiorstwie

Przykładowe tematy z zakresu logistyki dystrybucji

 • Wyznaczanie lokalizacji węzłów w sieci dostaw na przykładzie danego przedsiębiorstwa
 • Analiza procesów dystrybucyjnych w przedsiębiorstwie
 • Optymalizacja procesów dystrybucyjnych w przedsiębiorstwie

Pozostałe tematy:

 • Prognozowanie wielkości przewozów na podstawie szeregów czasowych, metod ilościowych i jakościowych
 • Optymalizacja trasy przejazdu w sieci transportowej
 • Modelowanie zmiennych ujętych w szeregi czasowe
 • Analiza funkcjonowania magazynu na podstawie wybranego przedsiębiorstwa
 • Analiza wybranego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie

 

Istnieje możliwość uzupełnienia powyższej listy o tematy indywidualne zgłoszone przez dyplomantów (zgodnie z ich zainteresowaniami)  i uzgodnione z promotorem 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookiesSzczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności.

pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information